O!O – Out in oktober aflyses.

O!O – Out in oktober aflyses.

Det oplyses hermed at FDF-arrangementet O!O – Out in oktober, der skulle havde været afholdt d. 2.-4. oktober 2020 aflyses.

O!O er særligt kendetegnet ved at ville styrke relationerne og danne nye venskaber på kryds og tværs blandt de flere end 500 deltagende væbnere, ledere, sjak og instruktører på tværs af kredsene i landsdelene 7 og 8.

 

Det er O!O-udvalgets vurdering, at det ikke i denne omgang er muligt at imødekomme omstillingen til de gældende og omskiftelige pladskrav og hygiejnekrav mm. i forhold til Covid-19 på tilfredsstillende vis til at arrangement kan gennemføres og være tro mod sin intention og kendetegn.

Vi er meget ærgerlige over aflysningen, men ser frem til at afholde O!O d. 1.-3. oktober 2021 i håbet om at tingene til den tid er mere afklaret.

De bedste hilsner

O!O-udvalget.