O!O’s Håndbog

Forord

Kære leder, det her er O!O’s Håndbog, og dette er en samling af praktiske oplysninger om lejren.

O!O er et landsdel 7 og 8 arrangement, hvor vi forventer 350 Væbnere og seniorvæbnere fordelt på 22 grupper, der kommer ca. 117 ledere der deltager på lederkræs derud over er der ca. 106 instruktører, køkkenfolk, medarbejdere og teknisk tjeneste.

Hvis du læser denne håndbog, er det sikkert fordi du er leder på lejren, og det vil vi gerne sige tak for på forhånd. I FDF kan vi nemlig noget særligt, for eksempel kan vi få denne her slags store arrangementer op at stå udelukkende ved hjælp af frivillig arbejdskraft, og det på trods af at det er et rigtigt stort arbejde ikke blot for udvalgene bag O!O’s aktiviteter, men også for dig som leder på O!O. Du har nemlig påtaget dig den vigtigste af alle roller, for det er dig, der skaber O!O oplevelsen for børnene, du yder den særlige indsats, der gør FDF til noget særligt, og det vil vi gerne benytte chancen til at sige dig tak for.

O!O udvalget

Lederne

Lederne har lejrens vigtigste rolle, det er nemlig lederne, der har ansvaret for kredsens børn og deres sikkerhed, dette gælder såvel i kredslejren, ved lejrens aktiviteter og ved fælles samlinger som underholdning og gudstjeneste. Lederne er naturligvis forpligtet til at følge O!O ledelsens anvisninger. Ligesom det forventes, at lederne proaktivt skaber en glad og positiv lejrstemning for alle deltagere på lejren.

Holdledermøde

Der er holdleder møde fredag kl. 22:00 i spisestuen, bemærk at der ikke er møde lørdag

Hele weekendens program gennemgås.

Dagsorden:

Velkomst og indledning

Weekendens program

Praktiske oplysninger

Uddeling af forskellige “frivillige” tjanser

Gruppe mandskab

Langt den største del af aktiviteterne på lejren er fordelt på grupper. Hver gruppe har en eller flere tovholdere som bliver kaldt INSTRUKTØRER, de har sørget for alle de praktiske forberedelser. Men alt efter gruppens indhold og kapacitet er det nødvendigt at supplere med flere folk til den praktiske afvikling. Disse folk er ledere der ikke deltager i lederkræs, disse bliver direkte opfordret til at være GRUPPE MEDHJÆLPER, hvor der er brug for særligt instrueret personale. Vi forventer, at alle ledere er indstillede på at yde en positiv indsats i grupperne og lederkræs, og i øvrigt overalt på lejren.

Praktiske oplysninger om mad og bespisning

O!O sørger for al bespisning dvs.:

 

Fredag: Aftensmad for instruktører mellem kl. 18:00 & 19:00

Lørdag: Morgenmad fordeles kredsvis til afhentning fra kl. 7:30

Frokost ved udendørs fælles buffet for alle deltagere mellem kl. 12:30 & 13:15

Aftensmad ved udendørs fællesspisning kl. 18:00

Søndag: Morgenmad fordeles kredsvis til afhentning fra kl. 7:00

Frokost ved udendørs fælles buffet for alle deltagere mellem kl. 12:15 & 13:00 

 

Tilmeldte instruktører spiser morgenmad i spisesalen samt frokost og aftensmad ved udendørs fællesspisning. Instruktører sørger selv for afrydning og oprydning i spisesalen efter morgenmaden, da spisesalen skal anvendes til grupperum. Spisegrej mv. kan ikke vaskes op i køkkenet !

 

Alle deltager og instruktører skal medbringe spisegrej og viskestykke. Kredsen bedes medbringe tilstrækkeligt udstyr til at renholde dette, dvs. opvaskebaljer mm. Der må hentes varmt vand på toiletterne til opvask, men selve opvasken skal foregå andet steds. Opvask på toiletterne er absolut forbudt, og ledere bedes hjælpe deres deltagere til at respekterer dette.

 

Menu:

Morgenmad: Havregryn og cornflakes med mælk. Varme rundstykker, med smør, marmelade, ost og Nutella

Frokost: Et bredt udvalg af pålæg til rugbrød samt forskelligt snack grønt

Aftensmad Fredag: (KUN betalende instruktører) Spaghetti med kødsauce + toppings

Aftensmad Lørdag (alle): Kyllingeret med ris Hertil 2 mini-flute med smør.

 

Information om specialkost

Det er desværre ikke muligt at tilberede, eller få adgang til at tilberede, nogen former for specialkost i køkkenet

I spisesalen findes køleskab til medbragt specialkost.

 

Specielt til instruktører om mad i grupperne

Indgår mad i selve gruppeaktiviteten, skal dette inden O!O afklares med køkkenet, således at der ikke bliver beregnet kost til deltagerne to steder.

Mad (i større mængder) der indgår i gruppe aktiviteter kan bestilles hos den køkkenansvarlige senest den første uge i september.

Har instruktørerne ønske om deltagerbespisning ud over normale måltider, f.eks. sen natmad på natteløb eller lignede skal dette senest 2 uger før 0!0, aftales med den køkkenansvarlige

Kaffe og te til deltagerne kan hentes i for-køkkenet.

 

Har du spørgsmål, i forhold til køkkenet, skal du maile til Forplejning(snabela)outinoctober.dk

HUSK at vi er til for dig, og de øvrige 699 deltagere, og vil gøre alt for at hjælpe dig !

Hvis du mailer 4 uger før lejren, så kan vi næsten alt – 10 dage før, kan vi rigtig meget – dagen før lejren kan vi meget lidt og på lejren kan vi nok ikke gøre noget !

 

Mad på trangia og primus

Der må ikke laves mad mellem teltene, hvis kredsen ønsker at lave f.eks. en form for aftenhygge (kakao, te, kaffe, kage pandekager osv.) til deres deltagere, skal dette foregå på friarealerne og ikke i telt området.

Prisen for O!O

O!O koster en deltager afgift på 325,- kr.

Betaling af deltagergebyret skal ske til

Reg.: 1551
Konto: 11 273 203

Indbetalingen skal fremgå på O!Os konto senest fredag før O!O. og kredsene skal huske når de betaler via netbank at skrive i bemærkningsfeltet kredsens navn så vi kan se hvem som har ind betalt penge.

Såfremt dette ikke er muligt skal der indgås aftale om betalingen INDEN ankomst til lejren ved at skrive til outinoctober(snabela)FDF.dk att.: kasserne

 

Medarbejdere og instruktører skal sørge for egen transport, der gives ikke kørselsgodtgørelse for person befordring. Der kan gives tilskud til instruktører, for materiale transport, hvis det på forhånd er godkendt af O!O’s kasser.

Udlæg

De medarbejdere og instruktører der af udvalget er blevet bedt om at indkøbe materialer mm. får udgifterne refunderet på O!O, alternativt kan penge overføres fra lejrens kasser, efter aftale.

Instruktører, sørger som udgangspunkt selv for at skaffe materialer og materiel, udgifter hertil skal godkendes af formanden eller kassereren.

Udstyr

Kredsene er selv ansvarlige for medbragt udstyr.

Instruktører der medbringer eget / lånt udstyr, instrumenter, PC’er, GPS’er, Klatre udstyr, lejr udstyr, biler, osv. skal kontrollerer at dette er forsikret mod skader eller bortkomst.

Lejet udstyr (Scene, lys, lyd, instrumenter) og her under også biler, skal være fuldt forsikret.

O!O udvalget har ingen midler til dækning, af tingskade eller bortkomst af materiel / materialer.

Indretning af lejren

Er ikke en væbnerlejr, der skal ikke bruges tid på lejretablering, og det henstilles på der kraftigste til alle kredse, om kun at have telte til overnatning på teltområdet, da pladsen her er yderst begrænset.

Plads til aktiviteter, herunder socialt samvær henvises til friarealerne.

Lidt om bål, brænde og åbenild

Der må hverken tændes bål eller nogen anden form for åbenild i hele teltområdet!

Trangia, gasblus og primus kan normalt anvendes på friarealerne, men med påpasselighed og respekt for brandfare.

 

Teltopstilling på lejrområdet Læs mere om regler politik og gode råd KLIK HER FOR AT LÆSE MERE

Ligeledes anbefaler vi at der i hver sovekabine skal være ophængt en kniv/dolk så man i nødstilfælde kan skære sig vej ud.

Brandudstyr

Hver kreds skal medbringe brandslukningsudstyr, f.eks. branddasker og eller vandsprøjte. Udstyret gøres klar til brug, men opbevares på kredsens egen teltplads.

Hver kreds skal medbringe en opdateret førstehjælpskasse.

Ordensregler

Såfremt der ikke udstedes særlige restriktioner, er rygning kun tilladt i det opstillede rygerum på lejren, med mindre at der er børn tilstede.

Det er ikke tilladt at medbringe hunde eller andre dyr på O!O’s lejrpladsen. 

Rygning er forbudt indendørs.

Øl, vin og spiritus må ikke indtages på lejren.

Der skal være ro på teltpladsen efter kl. 23:00.

Hyggesnak og roligt samvær på lejren er tilladt frem til 24:00

Kørsel og parkering

Der er begrænsede parkeringsmuligheder ved lejren, derfor henstiller vi til, at hver kreds højest medbringer en bil og en trailer. Store hold må rimeligvis medtage en ekstra bil og trailer. Parkeringspladsen, der anvises ved ankomsten, skal respekteres uden vrøvl!

Kørsel på lejrområdet forbydes

Afsætning fra busser

Der er meget lidt plads til afsætning på lejrområdet, og til at vende bussen ved udkørsel, derfor vil der være medarbejder til at anvise afsætningspladser. Der må forventes ventetid. Medarbejdernes anvisninger skal efterkommes.

Biks

Der er ingen biks/tut/kiosk på lejren.

55° Nord

55° Nord kommer med deres butikstrailer.

Leder cafe

Fredag og lørdag aften ca. 22:00, er der leder cafe i giv et år teltet, her er der kaffe, te og hyggeligt samvær. Hvis det i løbet af dagen har været muligt, at finde frivillige til at bage, kan kage også komme på tale.

Kredsens huskeseddel

– Tilmeldings frist xx/xx 20xx.

– kredsene udfylder selv afgangs-og hjemkomsttid og sted, og kredsens pris inden indbydelsen kopieres til børnene.

Før afrejse til lejren tjek:

– Brandudstyret er klar og pakket

– Førstehjælpskassen er i orden

– Børnenes tilmelding og sygesikringskort.

Ved ankomsten til lejren

– Sørg for at følge anvisningerne i parkerings- og afsætningsområderne.

– Kredsens holdledere anmelder kredsen på lejrkontoret, her udleveres O!O mærker og de sidste oplysninger.

Ved afrejse fra lejren

– Kredsen skal efterlade teltpladsen og omkringlæggende områder i perfekt opryddet stand.

– Sørg for at følge anvisningerne i parkerings- og påstigningsområderne.

 

Kontakt           

Lejrens navn: Jomsborg
   
Sted:    Jomsborg
  Jomsborgvej 32
  3630 Jægerspris


Sidst opdateret af O!O den 5 August 2017, kl. 19:35